Top

lekcja 11 Izomeria optyczna

40,00 

Opis

W lekcji 11 „Izomeria optyczna” dowiesz się, które związki są chiralne, a które niechiralne, czym jest asymetryczny atom węgla, jak rysować enancjomery, diastereoizomery oraz czym jest izomer mezo. Przed przystąpieniem do tego tematu warto mieć opanowane następujące lekcje:

  • Lekcja 7 „Aminokwasy i białka”
  • Lekcja 9 „Cukry”

Ilość stron: 24