Top

lekcja 15 Procesy w roztworach wodnych

60,00 

Opis

W lekcji 15 „Procesy w roztworach wodnych” nauczysz się zapisywać równania dysocjacji, rozwiązywać zadania związane ze stałą i stopniem dysocjacji (wraz z prawem rozcieńczeń Ostwalda) oraz zadania związane z pH roztworu. Dowiesz się również czym jest miareczkowanie i roztwory buforowe. Przed przystąpieniem do tego tematu warto mieć opanowane następujące lekcje:

  • Lekcja 12 „Klasyfikacja substancji nieorganicznych”

Ilość stron: 71