Top

lekcja 17 Hydroliza

50,00 

Opis

W lekcji 17 „Hydroliza” nauczysz się pisać reakcje hydrolizy dla soli oraz wodorosoli. Przed przystąpieniem do tego tematu warto mieć opanowane następujące lekcje:

  • Lekcja 15 „Procesy w roztworach wodnych” dział 15.1. „Dysocjacja”

Ilość stron: 22