Top

lekcja 23 Elektrochemia

60,00 

Opis

W lekcji 23 „Elektrochemia” dowiesz się co to jest ogniwo galwaniczne i jakie są ich rodzaje. Dowiesz się również czym jest katoda, anoda, szereg elektrochemiczny metali oraz SEM. Nauczysz się obliczać zadania z wykorzystaniem równania Nernsta. Dowiesz się jak zachodzi korozja metali i jak chronić metale przed korozją.

Ilość stron: 35