Top

lekcja 4 Aldehydy i ketony

60,00 

Opis

W lekcji 4 „Aldehydy i ketony” dowiesz się wszystkiego na temat aldehydów i ketonów oraz nauczysz się pisać reakcje z nimi związane. Przed przystąpieniem do tego tematu warto mieć opanowane następujące lekcje:

  • Lekcja 1 „Węglowodory alifatyczne”
  • Lekcja 2 „Węglowodory aromatyczne”
  • Lekcja 3 „Alkohole i fenole”

Ilość stron: 35