Top

lekcja 1 Węglowodory alifatyczne

70,00 

Opis

W lekcji 1 „Węglowodory alifatyczne” poznasz podstawy chemii organicznej (czym jest rzędowość węgli, wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne) oraz jakie są typy reakcji chemicznych. Dowiesz się wszystkiego na temat węglowodorów alifatycznych czyli alkanów, alkenów i alkinów (zarówno cyklicznych jak i łańcuchowych). Nauczysz się rozpoznawać i rysować izomery oraz pisać reakcje węglowodorów alifatycznych. Jest to temat, od którego należy rozpocząć naukę chemii organicznej.

Ilość stron: 88